2018/19

RAP 56 February/March 2018  
RAP 57 April/May 2018  
RAP 58 June/July 2018  
   

 

2017

Rap 50 Feb/March 2017  <Click here to download>
Rap 51 April/May 2017 <Click here to download>
Rap 52  Jun/Jul 2017  Click here to download
RAP 53 Aug/Sep 2017  Click here to download
RAP 54 Oct/Nov 2017  Click here to download
RAP 55 Dec/Jan 2017/18  Click here to download

 

2016

Rap 44 January 2016 <Click here to download>
Rap 45   Apr/May 2016   <Click here to download>
Rap 46  June/July  2016  <Click here to download>
Rap 47   Aug/Sept  2016  <Click here to download>
Rap 48  Oct/Nov  2016  <Click here to download>
 Rap 49  Dec/Jan 2016/17   
<Click here to download>

 

2015 

Rap 38 January 2015 <<Click here to download>>
 Rap 39  April  2015 <<Clikc here to download>> 
 Rap 40  May  2015 <<Click here to download>> 
 Rap 41  July 2015  <<Click here to download>> 
 Rap 42  Oct  2015  <<Click here to download>>
 RAP 43  Dec  2015  <<Clickto download>>
       

 

2014 

RAP 32 Feb/March 2014 <<More>>
 Rap 33  April/May  2014  <<More>>
Rap 34   June/July  2014  <<More>>
 Rap 35  Aug/Sep  2014  <<More>>
 Rap 36  Oct/Nov  2014 <<More>> 
 Rap 37  Dec/Jan  2014/15  <<More>>

 

 2013

RAP 25  Oct 2012 <<More>>
RAP 26  Jan 2013 <<More>>
RAP 27  April 2013 <<More>>
RAP 28 June/July 2013 <<More>>
RAP 29 Aug/Sept 2013 <<More>>
RAP 30 Oct/Nov 2013 <<More>>
RAP 31 Dec/Jan 2013/14 <<More>>