8 January 2019     Parish Council meeting  
   
5 February 2019   Parish Council meeting
   
 5 March 2019  Annual Parish Meeting
   Parish Council meeting
   
 2  April 2019   Parish Council meeting
   
 20 May 2019  Annual Parish Council meeting 
   
 4 June 2019  Parish Council meeting
   
 2 July 2019  Parish Council meeting
   
 29 July 2019  Extra-ordinary Parish Council meeting 
   
 9 September 2019   Parish Council meeting
   
 1 October 2019   Parish Council meeting
   
 5 November 2019   Parish Council meeting