ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ BK8 ของเรา เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก และเราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้คุณทราบถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลของคุณ

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหลายลักษณะ เช่น:

2. การใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

3. การแชร์ข้อมูล

เราจะไม่ขาย หรือเช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม แต่เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ:

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

5. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เพื่อดำเนินการตามสิทธิดังกล่าว

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เราเผยแพร่บนเว็บไซต์